De porseleinschilder- en krastechniek werd me bijgebracht door een bekende porseleinschilderes uit Nederland: Tiny Debie (www.tinydebie.nl). Ik pas deze technieken nu toe om tafel servies te voorzien van kotomisi afbeeldingen. Theepotten, melkkannen en andere servieswaar worden naast een afbeelding  soms voorzien van een ODO, een Surinaamse spreekwoord of gezegde. Hierbij worden glazuren gebruikt, die op tot 800 graden worden gestookt. Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij Readytex N.V.

Daarnaast heb ik voor diverse organisaties en particulieren projecten uitgevoerd, waarbij voornamelijk afvalmateriaal een tweede leven krijgt.